Elementi Čvorišta

Što je aplikacija Elementi Čvorišta?

Besplatna aplikacija za ubacivanje zasuna/ fazonskih komada napravljena je da olakša projektiranje servisnih/zasunskih okana na kolektoru tlačne kanalizacije. Aplikacija se u potpunosti integrira u CAD program te je aplikaciju trenutno moguće koristiti u AutoCAD 3D, BricsCAD Pro, ZWcad, Gstarcad, i Progecad programu.

Preuzimanja

CAD-Programi Elementi