Česta pitanja


Je li moguće korištenje Online Premium aplikacije bez prisutstva internet veze?

Nije moguće.

Zašto kupovati Professional verziju ako možemo koristiti Online Premium verziju?

Korištenjem Online Premium verzije dostupne su sve funkcije s time da licenca vrijedi samo godinu dana. Kupnjom Professional verzije kupujete licencu te aplikaciju možete koristiti neograničeno i bez internet veze.

Je li moguće korištenje funkcija Cad Programa tijekom korištenja ISS aplikacije?

Naravno! ISS je potpuno kompatibilan sa svim ostalim naredbama (npr. brisanje ili kopiranje objekata) s time ne preporuča se zrcaljenje objekata jer zrcaljene objekte ISS nije moguće prebaciti u izometrijsku shemu.

Je li moguće korištenje funkcija Cad Programa tijekom korištenja ESScad aplikacije?

Moguće, ali oprezno! ESScad je potpuno kompatibilan sa svim ostalim naredbama (npr. brisanje ili kopiranje objekata) s time da je potrebno koristiti sve naredbe koje su dostupne za objekte aplikacije.

Je li moguće korištenje funkcija Cad Programa tijekom korištenja WDcad aplikacije?

Moguće, ali oprezno! WDcad je potpuno kompatibilan sa svim ostalim naredbama (npr. brisanje ili kopiranje objekata) s time da je potrebno koristiti sve naredbe koje su dostupne za objekte aplikacije.

Kako mogu kupiti programe?

Za kupnju programa nas možete kontaktirati putem e-pošte gdje ćete dobiti sve daljne informacije vezane uz kupovinu. Preporučamo da 30 dana besplatno testirate naše programe.

Je li BricsCAD bolji od AutoCAD programa za projektiranje?

BricsCAD nudi višestruko povoljniju aleternativu AutoCADu, sa svim API - jima koje ima AutoCAD. Isto tako, većina apliakcija koje rade unutar AutoCADa, radi i u BricsCADu.

Postoje li drugi troškovi poput održavanja, nadogradnje i slično za BricsCAD?

Drugi troškovi nakon kupnje licence ne postoje.

Postoji li verzija BricsCAD-a za Linux?

Da.