Prometni znakovi

Aplikacija za ubacivanje prometnih znakova koja olakšava i ubrza izradu regulacije prometa!
Besplatna je i napravljena da se može što lakše nadopuniti s novim blokovima ili ispraviti postojeće blokove (ako je potrebno).

Preuzimanja

Prometni znakovi

  Windows Vista ili noviji